ติดต่อเรา

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำนักงานสภานักศึกษา อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี ชั้น 1
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 0-2470-8104  อีเมล stcouncil@kmutt.ac.th
เว็บไซต์ stcouncil.kmutt.ac.th   เฟสบุ๊ค http://facebook.com/kmuttsc