ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
เว็บไซต์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี